X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
وبلاگ علمی هنری
دوشنبه 3 دی‌ماه سال 1386 ساعت 10:34 ق.ظ
 

 وقتی مردی یک زن را مورد توجه قرار میدهد، قوه تخیلـش  بکار می افتد. در اغلب موارد اینکه او چه چیـزی پوشـیـده  است اهمیت ندارد. برای مردان، قوه تــخیـل باعـث ایـجـاد  پیش بینی ها و امید به آشنایی میگردد!از طرف دیگر هنگامی کـه یـک زن مـردی را مـورد توجه قرار  مــی دهــد، بــندرت در وحله اول تفکرات جنسی در مورد  او بـه ذهـنـش خطور میکند. بیـشتر احتمال دارد که وی او را مورد توجه قرار دهد به این دلیـل که شبـیه مردی است   که میتواند از خود به لـحاظ جسمانی، احساسی و مالی  مراقبت نماید و بـنــظر میرسد که میتواند بر اغلب چالشها  و سختی های زندگی فائق آید.   متاسفــانـه بـرخـی از مــردان بسیاری از ارزشـهـای والای  انسانی را نادیده گرفته و وقـتـی زنـی را مـورد تـوجـه   قـرار می دهند، دو فکر نکوهیده و ناپسند زیر به سرعت از ذهنشان خطور مینماید:

  1- او بدون لباس چگونه بنظر خواهد رسید؟

  2- روابط جنسی او چگونه خواهد بود؟

  هنگامی کـه زنـان مـردی را مورد توجه قرار می دهند، معمولا سه فکر از ذهنشان عبور میکند:

  1- آیا شاغل است؟

  2- آیا شغل خوبی دارد؟

  3- آیا او میتواند شغل خوبی را تـا مـدتی کـافی حفظ کند تا هر دو بتوانیم از مـنفعت آن بهرمند شویم؟

  شاید این دلیل آن باشد که چرا مردان احـساس میکنند پذیرفته شدن آنها توسط یک زن منوط به گذراندن یک تست مشکل در مورد وضعیت جسمانی و مالیشان است. مردها نگاهی سر سری دارند، زن ها موشکافانه میبینند . بـرخـلاف بـاور عـمومی، زنـها بـیشتر از مردان به مسائل دیداری اهمیت می دهند. آنـها تـمایل دارنـد آنچه را که دوست دارند ببینند. این دیدن لـزوما همـراه با خـیـره شـدن و زل زدن نیست و لزومی ندارد که آن چیز کاملا واضح و آشکار باشد. یک نـگـاه گذرا کافیست که تمام جزئیات در ذهن آنها ثبت گردد. مردان تحسین می کنـنـد زنـان تـفتیش؛ یک زن ممکن است قبل از اینکه چشم در چشم یک مرد دوخته باشد و یـا ایـنـکه توجهش را به خود جلب نموده باشد، بخواهد تصمیم به علاقمند شدن به آن مرد بگیرد.

  مـردان پـستی بلندی ها و برجستگی ها را مورد توجه قرار می دهـنـد، زنان ساخـتـار و بـنیان را. آنها به چشمها، دستها، دندانها، لبـخـند و کلاس مردان نـیـز توجه می کـنـنـد. زنهایی که بیشتر به خصوصیات وجودی مردان اهمیت می دهنـد، به مردان صادق، اهل گردش روی، قابل اعتماد و با استیل، زیرک، خوش مشرب و باکلاس توجه میکنند. چنین مردانی به عـنـوان افرادی دوست داشـتـنی، مـهربان و علاقمـنـد بـه دیـگران درنظر گرفته می شوند. آنها محدوده وسیعی از تماسها و بـرخـوردهای شـخـصی را ایجاد و نگهداری میکنند.   زن ها از چشمهایشان بـرای برقراری ارتبـاط با مـرد مورد علاقه خود استفاده میکنند. از طرف دیگر مردها، از تماسهای چشمی و دیداری در مورد زن مورد علاقه خود اجتناب مینمایند.

  با اینکه زنها می گویند که دوست ندارند یک مرد به بدن آنها خیره شود، وقتی مـردی که ممکن اسـت به او عـلاقمند باشند عمیقا در چشمهایشان نگاه میکند، بدون اینـکه ابراز کنند، احساس شعف و شادمانی بسیار می نمایند. مردی که میداند برای انتقال علاقه خود به همسر آینده اش چگونه باید از چشمهایش استفاده کند موفقتر از مردی خواهد بـود که از نگاه کردن مستقیم به چشمهای زن مورد علاقه اش خودداری می کند. تبادل تماسهای چشمی مرحله آغازین ابراز علاقه محسوب میگردد.

 

  چگونه میتوانید او را علاقمند نگهدارید؟   موثرترین روش نگاه کردن به همسر آینده تان چیست؟ از او می خواهید برق دلربـایی را در چشمهای شما ببیند؟ مستقیما در چشمهایش نگاه کرده، گویی که می خـواهید او را هیپنوتیزم  کنید، لبخند بزنید و با خود بیندیشید: " آنچه را که میبینم دوسـت دارم