X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
وبلاگ علمی هنری
یکشنبه 23 دی‌ماه سال 1386 ساعت 09:01 ق.ظ

  یـک مرد باکلاس هر چیزی را با استیل انجام می دهـد. در  عین حال متظاهر و خودنما نمی باشد. او مجبـور نیـست    کلاسش را به رخ دیگران بکشد. او به همان اندازه ای کـه    بـه خـودش عـلاقه دارد، بـه دیـگران نیز علاقمنـد اسـت. او   میتواند متواضع و فروتن باشد.از همه مهمتر او با همه زنها با احترام و عزت رفتار میکند.

  یک مرد بـعـد از مـلاقات بـا همسر آینده خـود در یـک مـیهمانی چهار چیز را بخاطر خواهد سپرد:

  1- آیا با او رقصید؟                                                                                         2- آیا او را بوسید؟

  3- آیا به او شماره تلفن داد؟

  4- آیا شبی که او را ملاقات کرد با او صحبتهای عاشقانه رد و بدل نمود؟

  یک زن نـیز بعد از این که همسر آینده اش را ملاقات نمود همین مسائل را به یاد خواهد سپرد. اگر چه زنها موارد زیر را نیز در مورد شوهرشان به یاد خواهند داشت:

  1- چگونگی برقراری ارتباط اولیه توسط او

  2- لباس او

  3- ادوکولون او

  4- نوشیدنی و غذایی که برای خوردن انتخاب کرد

  5- آیا مرد با ادب و با تربیتی بود؟

  6- آیا با مردها و زنهای دیگر برخوردی داشت؟ و اگر داشت چگونه

  7- آیا او را خنداند؟

  

  

  قیافه زیبا همه چیز نیست

  

  این باور که زنها فقط به مردهای خوش تیپ و خوش اندام توجه میکنند افسانه ای بیش نیست. مردانی که خود را برای تحت تاثیر گذاشتن دیگران آماده میـکنند، مـهربان و اهل گردش هستند و خوش مشربی خویش را به نمایش می گذارند، کـسـانی هــستند که برای زنان دیگر جنبه رقابتی پیدا می کنند. وقـتـی در مورد آن فـکر کـنید، بـه بـسیاری از مسائل پی خواهید برد.   از آنجایی که لباسـها معمولا 95 درصد از بدن یک مرد را میپوشانند، منطقی است که از زنها انتظار داشــته باشید که به آنچه که  بر تن دارید توجه کنند. همچنین مردانی که با مـردان و زنـان دیگر معاشرت می کـنـند، نـا امید و افسرده بـه نـظـر نـمی رسنـد. زن ها احساسات خود را دنبال کرده و به آنها پاسخ میدهند. خنده برانگیزنده احساس مسرت است، و زنها عاشق خندیدن میباشند. این نکته را هنگامیکه به دنبال همسری برای خود میگردید به ذهن بسپارید